Název firmy:
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
PIA Praha-Prosek
Sídlo firmy:
Liberecká 12
18200 Praha 8
Právní forma:
Telefon:
+420 286 001 711
Fax:
+420 286 001 799
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
CZ47124652
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: