Název firmy:
Porsche Inter Auto spol.s.r.o.
Porsche Praha - Prosek.
odštěpný závod
Sídlo firmy:
Liberecka 12
CZ-18200 Praha 8
Právní forma:
Telefon:
+420 286 001 711
Fax:
E-mail:
IČO:
47124652
Soudní příslušnost:
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12939
DVR:
DIČ:
CZ47124652
Bankovní spojení:
Raiffensbank, a.s.
Kód banky:
5500
Číslo účtu:
5020015851
IBAN:
CZ5155000000005020015851